Hiện tại Thiên Nguyên có toàn bộ đầy đủ size quần áo phù hợp với tất cả mọi người từ size nhỏ nhất đến lớn nhất: S, M, L, XL, XXL, XXXL cho cả quần áo nam và áo nữ.