Vâng đây đã là giá cuối cùng của sản phẩm đồng phục mà Quý khách đặt.