Như cam kết từ đầu thì Thiên Nguyên sẽ làm lại sản phẩm theo đúng chất lượng trong thời gian còn hạn bảo hành sản phẩm của Quý khách hoàn toàn miễn phí.